วิธีกระจายความเสี่ยงจาก การ เล่น forex

       การ เล่น forex ถ้าพูดถึงการลงทุนเมื่อไหร่ก็ต้องนึกถึงสองอย่าง หนึ่งคือผลตอบแทน และสองคือความเสี่ยง สองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนต้องเจอกับทุกการลงทุน ขึ้นอยู่กับว่าการลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนเป็นอย่างไรและมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน หลักการของการลงทุนคือ โอกาสผลตอบแทนมากความเสี่ยงมาก และโอกาสผลตอบแทนน้อยเสี่ยงน้อย นี่คือสัจธรรมของการลงทุน

การ เล่น forexการ เล่น forex

ที่เป็นการลงทุนในรูปแบบหนึ่งก็มีหลักการแบบเดียวกัน คือเสี่ยงมากโอกาสทำกำไรมาก เสี่ยงน้อยโอกาสทำกำไรน้อย การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทำกำไรอย่างต่อเนื่องได้ในตลาด forex จึงคือ การกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนั่นเอง
วิธีการกระจายความเสี่ยงจากการ trade forex อันดับแรกคือไม่ควรทุ่มเงินลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่กับการ เทรด forex เพียงอย่างเดียว ควรแบ่งเงินไปลงทุนอย่างอื่นด้วย เช่น หุ้น ตราสารหนี้ ฝากธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ ที่มีผลตอบแทนและความเสี่ยงต่างไปจากตลาด forex นี้ หากเกิดอะไรขึ้นกับเงินลงทุนในการซื้อขาย forex เรายังมีเงินทุนจากการลงทุนอื่นไว้รองรับ

การ เล่น forex

ส่วนวิธี การ เล่น forex ก็สามารถวางแผนเพื่อกระจายความเสี่ยงในตัว forex เอง ก็คือ การเทรดมากกว่า 1 คู่สกุลเงินที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือถ้าใช้ศัพท์เทคนิคคือ ราคาของคู่สกุลเงินที่มี correlation กันน้อย ความเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินคู่หลักไม่มีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาอีกคู่สกุลเงินที่เลือกกระจายความเสี่ยง เมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งราคาไม่เป็นอย่างที่คาด เรายังอาจทำกำไรจากอีกคู่สกุลเงินได้ ผลคือพอร์ตโดยรวมยังคงมีกำไรหรือขาดทุนลดน้อยลง


หลักการกระจายความเสี่ยงโดยเทรดมากกว่าหนึ่งคู่สกุลเงิน เทรดเดอร์ควรเลือกคู่เงินหลักเพื่อทำการเทรดก่อน โดยควรเป็นคู่เงินที่มีเทรนด์หรือแนวโน้มที่ชัดเจน เช่น เป็นขาขึ้นหรือขาลง ทำให้เรากำหนดกลยุทธ์ในการเล่นได้ง่ายกว่า คือเล่นตามเทรนด์ ส่วนอีกคู่สกุลที่เลือกเทรดเพื่อกระจายความเสี่ยงควรเป็นคู่เงินที่ราคามักจะวิ่งสวนทางในด้านตรงข้ามกับคู่เงินสกุลหลักที่ทำการเทรดอยู่ นี่คือวิธีกระจายความเสี่ยงเพื่อป้องกันพอร์ตลงทุน forex ไม่ให้ขาดทุนได้ดีที่สุด

การ เล่น forex

สุดท้ายที่ต้องไม่ลืมต่อให้เรากระจายความเสี่ยงด้วยการเทรดมากกว่า 1 คู่สกุลเงินแล้ว คือ เทรดเดอร์ต้องกำหนดเป้าหมายของการทำกำไรแต่ละครั้งไว้เสมอ และต้องกำหนดจุด stop loss เอาไว้เช่นกัน เมื่อราคาวิ่งไปถึงเป้าหมายก็ให้เทรดตามแผนคือซื้อหรือขายเพื่อทำกำไรทันที การมีวินัยทำการแผนที่วางไว้เท่านั้นที่จะทำให้เทรดเดอร์ทำกำไรและลดความเสี่ยงจากการขาดทุนจากการ เทรด forex ได้ค่อนข้างแน่นอน