1.ก่อตั้งขึ้นในปี 2009
2.มีบริษัทแม่อยู่ที่เมือง Belize
3.มีจำนวนผู้เทรดมากกว่า 2 ล้านคนผ่าน 100 ก่าประเทศทั่วโลก
4.ได้รับรางวัล Best Forex Broker Asia
5.ได้รับรางวัล Fastest Growing Broker Asia
6.ได้รับรางวัล Best platform Metatrader 4
7.อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน CRFIN